2018. szeptember 20.

08:00 – 17:00

Regisztráció

09:00 – 09:25

Megnyitó

Veres Gábor, Balla György, Velkey György

09:25 – 10:15

Díjátadó

Velkey György, Kovács Tamás, Fekete György

09:25 – 09:45

Schöpf-Mérei Emlékérem - Prof. Dr. Balla György

09:45 – 09:55

Schöpf-Mérei Emlékérem - Prof. Dr. Szatmári András

09:55 – 10:00

Bókay János Emlékérem - Dr. Kovács Zsuzsanna

10:00 – 10:15

Petényi Géza Díj - Dr. Horváth Klára és Dr. Szakmár Enikő

10:15 – 10:35

Mesterek és Tanítványok

Balla György és Kovács Tamás

10:35 – 11:00

Kávészünet

11:00 - 12:30

Szabad előadások - Neonatológia

Balla György, Szabó Hajnalka

11:00 – 11:10

A koraszülöttek antenatális és posztnatális szteroid kezelése

Szabó Hajnalka

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

11:10 – 11:20

A bronchopulmonalis dysplasia korai és késői hatásai –az elmúlt 5 év betegei tükrében

Halász Orsolya, Marián Erzsébet, Szabó Katalin, Vass Klára, Gazda Emese, Dicső Ferenc

SZSZBMK és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

11:20 – 11:30

Tizenévesek terhességének szülészeti és neonatális kimenetele

Karai Adrienn1, Gyurkovits Zita2, Sári Tamás2, Nyári Tibor3, Paulik Edit4, Németh Gábor2, Orvos Hajnalka2

1SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged, 2SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged, 3SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged, 4SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet, Szeged

11:30 – 11:40

A szoptatás és az életminőség összefüggései koraszülötteknél

Kenyhercz Flóra, Nagy Beáta Erika

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

11:40 – 11:50

A veleszületett rekeszsérv ellátásával kapcsolatos tapasztalataink az elmúlt 10 év eredményeinek tükrében

Nagy Katalin1, Balázs Gergely1, Balla György1, Elek Norbert1, Fehér Csilla1, Horváth Zsolt1, Katona Nóra1, Kotormán Tünde1, Kovács Judit1, Kovács-Pászthy Balázs1, Polonkai Edit1, Riszter Magdolna1, Szőllős Anna1, Sasi-Szabó László2, Veres Gábor3, Kovács Tamás1

1Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék, Debrecen, 2Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Sebészeti osztály, Debrecen, 3Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem

11:50 – 12:00

A non-invazív légzéstámogatás hatása a pneumothorax előfordulására ≤29 hétre született koraszülöttek között

Riszter Magdolna1, Miskolczi Nóra2, Balázs Gergely1, Balla Görgy1, Elek Norbert1, Fehér Csilla1, Horváth Zsolt1, Katona Nóra1, Kotormán Tünde1, Kovács Judit1, Kovács-Pászthy Balázs1, Nagy Katalin1, Polonkai Edit1, Szőllős Anna1, Kovács Tamás1

1Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Intenzív Centrum, Debrecen, 2Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen

12:00 – 12:10

A perinatológiai párbeszéd sikerei a Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán

Czemmel Éva Rita, Kocsis István

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum, Budapest

12:10 – 12:20

A non-invazív neonatológiai ellátás sikerei a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán

Czemmel Éva Rita, Bukovszky Bence, Kocsis István

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum, Budapest

12:20 – 12:30

Congenitalis HIV-fertőzés diagnózisa egy egyszerűnek gondolt dystrophia kivizsgálás eredményeképp

Mészáros Kinga, Kovács Renáta, Scheuring Noémi, Péter György, Rimanóczi Éva, Szabó László

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

11:00 - 12:30

Szabad előadások - Hemato-Onkológia

Kovács Gábor, Szegedi István

11:00 – 11:10

Egy elfelejtett mester - Dr. Berend Miklósra emlékezem

Papp István Gyula

Felső-Szabolcsi Kórház Gyermekosztály, Kisvárda

11:10 – 11:20

Korszerű faktor VIII (FVIII) koncentrátumok és gyógyeljárások a Haemophilia A kezelésében

Szegedi István1, Sipos Kitti2, Zele Zsusza1, Gáspár Imre3, Kiss Csongor1

1Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet, Gyermekhematológiai-onkológia nem önálló Tanszék, Debrecen, 2Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Debrecen, 3Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet, Gyermekhematológiai-onkológia nem önálló Tanszék, §Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Debrecen

11:20 – 11:30

Akut lymphoblastos leukémiás betegek kezelési eredményeinek vizsgálata a rizikó faktorok függvényében

Horváth Adrienne, Papp Zsuzsanna

Marosvásárhelyi 2 sz. Gyermekklinika, Románia

11:30 – 11:40

A debreceni Gyermek Hematológia-Onkológia Tanszék elmúlt 10 évének non-Hodgkin lymphomás esetei

Gáspár Imre, Kiss Csongor, Szegedi István

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet, Gyermek Hemtológia-Onkológia nem önálló Tanszék, Debrecen

11:40 – 11:50

Mekkora a genetikai és a környezeti faktorok szerepe a gyermekkori malignitások kialakulásában? Létezik ezeken kívüli oki tényező? Lehetséges a megelőzés?

Erdélyi Dániel János

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

11:50 – 12:00

Az epigenetikai szabályozás jelentősége megváltozott metabolizmussal társuló kórképekben

Gaál Zsuzsanna1, Rejtő László2, Bálint Bálint László3, Erdődi Ferenc4, Oláh Éva5, Csernoch László6

1Debreceni Egyetem, Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika; Debreceni Egyetem, Élettani Intézet, 2Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Hematológiai Tanszék (jelenlegi munkahely: Jósa András Oktatókórház, Hematológiai Osztály, Nyíregyháza), 3Debreceni Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Genomi Medicina és Bioinformatikai Szolgáltató Laboratórium, 4Debreceni Egyetem, Orvosi Vegytani Intézet, 5Debreceni Egyetem, Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, 6Debreceni Egyetem, Élettani Intézet

12:00 – 12:10

Neuro onkológiai betegek tápláltsági állapotának hatása kezelésük alakulására

Tomsits Erika1, Galló Nóra1, Czuppon Krisztina1, Garami Miklós1, Itzés András2, Kovács Gábor3

1Semmelweis Egyetem ÁOK, II. Sz Gyermekklinika, Budapest, 2Szent István Egyetem Kertészet Tud. Kar, Biometria Tanszék, Budapest, 3Semmelweis Egyetem ÁOK, II. Sz. Gyermekklinika, Budapest

12:30 – 13:30

Ebéd

13:30 – 14:00

Mesterek és Tanítványok

Tulassay Tivadar, Szabó Attila és Veres Gábor

14:00 - 15:30

Szabad előadások - Gasztroenterológia, hepatológia

Gárdos László, Dezsőfi Antal

14:00 – 14:10

Obesitas nehézségei

Molnár Dénes

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs

14:10 – 14:20

Tartós eszközös táplálás jelentősége a klinikai gyakorlatban

Szűcs Dániel, Gavallér Gabriella, Pásztor Pál, Gál Péter, Kovács Tamás, Vizi András, Juhász László, Bereczki Csaba

Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged

14:20 – 14:30

A gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő gyermekek sebészeti ellátása hazánkban a Magyar Gyermekkori Gyulladásos Bélbetegség Regiszter (HUPIR) tükrében

Sasi Szabó László1, Müller Katalin2, HUPIR Group3, Veres Gábor1

1Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK-KK, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2I.sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, Budapest, 3-

14:30 – 14:40

Az interleukin-24 szerepe a gyulladásos bélbetegséghez társuló szöveti átrendeződés során

Ónody Anna1, Veres-Székely Apor1, Sziksz Erna2, Pap Domonkos2, Rokonay Réka1, Lippai Rita1, Takács István Márton1, Veres Gábor3, Cseh Áron1, Szabó Attila4, Vannay Ádám5

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, Budapest, 3Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem, Debrecen, 4Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 5MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport

14:40 – 14:50

Ismeretlen eredetű májcirrhosis: Wilson-kór

Csizek Zsófia1, Csepregi Noémi1, Szabó Dolóresz1, Tárnok András2, Dezsőfi Antal1

1SE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs

14:50 – 15:00

HAZAI GYERMEKKORI MÁJTRANSZPLANTÁCIÓ- HELYZETKÉP

Szabó Dolóresz, Szőnyi László, Dezsőfi Antal

Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

15:00 – 15:10

Mikor gondoljunk öröklődő anyagcsere-betegségre?

Szőnyi László

nyugdíjas

15:10 – 15:20

Az antibiotikumhasználat mellékhatásainak csökkentése probiotikum alkalmazásával. A PRO JUNIOR vizsgálat újabb eredményei

Karoliny Anna1, Kovács Ákos2, Réthy Lajos Attila3

1Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest, 2MGyT Házi Gyermekorvosi Szekció és Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete, Budapest, 3NEFI- Gyermekegészségügyi Igazgatóság, Budapest

14:00 - 15:30

Szabad előadások - Pulmonológia

Kovács Lajos, Nagy Béla

14:00 – 14:10

Bronchoszkópia újszülöttkorban

Kovács Lajos, Krikovszky Dóra

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

14:10 – 14:20

Quo vadis gyermekbronchológia?

Laki István1, Nagy Béla2

1Gyermektüdőgógyászat, Tüdőgyógyintézet, Törökbálint, 2Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

14:20 – 14:30

Törekvések a légzésfunkciós referencia értékek korszerűsítésére

Laki István

Gyermektüdőgógyászat, Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

14:30 – 14:40

„MINIMAL HANDLING” BRONCHIOLITISBEN: EREDMÉNYEINK 2013-2018.

Uhereczky Gábor, Gács Éva, Csuzdi Vera, Zsigmond Borbála, Tóth G. Ágnes, Stéger Gabriella, Szabó László

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

14:40 – 14:50

Kapnográfiás légzésfunkciós módszer alkalmazása gyermekkori légzőrendszeri betegségek diagnosztikájában

Gyurkovits Kálmán, Novák Zoltán, Fényszárosi Sára

SZTE Gyermekklinika, Szeged

14:50 – 15:00

A gyermekkori sarcoidosis gyermekkori kórformái három esetünk tükrében

Bene Zsolt, Balajthy András, Papp Ágnes, Nagy Béla

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

15:00 – 15:10

Acrodermatitis enteropathica tüneteivel jelentkező cisztás fibrosis esete

Kerekes Szilvia1, Varga Norbert1, Szalai Zsuzsanna2, Győrbiró Csilla2, Gács Éva3, Márton Györgyi3, Bodnár Réka4, Almássy Zsuzsanna1

1Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Toxikológiai és anyagcsere Osztály, Budapest, 2Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Bőrgyógyászati Osztály, Budapest, 3Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Gyermek Bel- és Tüdőgyógyászati Osztály, Budapest, 4Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Mucoviscidosis Ambulancia, Budapest

15:10 – 15:20

Hol van a szülői felelősség határa?

Vargha Edit1, Demeter Botond1, Halász Károly1, Borsodi Klára1, Papp János György1, Soós Andrea1, Rovó László2, Sztanó Balázs2

1Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc, 2Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged

15:30 – 16:00

Kávészünet

16:00 - 17:10

Sürgősségi ellátás

Krivácsy Péter, Simon Gábor

16:00 – 16:15

Légzési nehezítettség

Krivácsy Péter

Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

16:15 – 16:30

Égéssérült gyermekek sürgősségi ellátása

Bene Ruzsena

Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Égésközpont, Budapest

16:30 – 16:45

A diabeteses ketoacidosis sürgősségi ellátása az ajánlások tükrében

Juhász Éva

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Debrecen

16:45 – 16:55

Tények és tévhitek a toxikológiában

Avramucz Zsuzsanna, Hammerl Beatrix, Vajda Zsolt, Bojszkó Ágnes, Almássy Zsuzsanna

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Toxikológiai és Anyagcsere Osztály, Budapest

16:00 - 17:10

Nefrológia

Szabó Attila, Bereczki Csaba, Reusz György

16:00 – 16:30

Nefrológia - Újdonságok a glomeruláris betegségek területén

16:00 – 16:10

Komplement-mediált vesekárosodás

Szabó Tamás

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen

16:10 – 16:20

C3-glomerulopathia új klasszifikációja és kezelése

Berkes Andrea

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

16:20 – 16:30

Hazai és nemzetközi tapasztalatok C5-inhibitor kezeléssel a HUS-ban

Reusz György

Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

16:30 – 17:10

Nefrológia - Alapellátás és klinikai nefrológia határterületei

16:30 – 16:40

Koraszülött késői hatása a vesefunkcióra

Szabó Attila

Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

16:40 – 16:50

Gyermek- és serdülőkori hipertónia 2018 (Szűrni vagy nem szűrni?)

Bereczki Csaba

Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged

16:50 – 17:00

A genetikai vizsgálat jelentősége gyermekkori vesebetegségekben

Tory Kálmán

Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

17:10 – 18:10

Közgyűlés

2018. szeptember 21.

08:05 – 17:00

Regisztráció

8:20 - 9:50

Reggelivel egybekötött szponzorált előadások

.

08:20 – 08:50

Berlin-Chemie szimpózium

08:20 – 08:50

Új lehetőség a gyermekkori allergiák kezelésére

Novák Zoltán

Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika

08:50 – 09:20

Nutricia ELN szimpózium

08:50 – 09:05

Posztbiotikumok és prebiotikumok jótékony hatásai

Kadenczki Orsolya

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet

09:05 – 09:20

Szimbiotikumok alkalmazása a csecsemőtáplálásban

Cseh Áron

Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

09:20 – 09:50

AbbVie szimpózium

09:20 – 09:35

Gyermekkori Crohn-betegség a modern gyermekorvosi gyakorlatban

Veres Gábor

Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem, Debrecen

09:35 – 09:50

Juvenilis Arthritisek a gyermekorvosi gyakorlatban

Káposzta Rita

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

09:50 – 10:20

Kávészünet

10:20 – 10:50

Tervek és lehetőségek

Nagy Anikó, Egészségügyért felelős államtitkár

10:50 - 11:50

Epidemiológiai kérdések gyermekkorban

Velkey György, Szabó Miklós

10:50 – 11:05

A csecsemő- és gyermekhalálozás értékelése és vizsgálata, hazai és a nemzetközi gyakorlatban

Harmat György

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest

11:05 – 11:20

A 2016. évi demográfiai adatok értékelése

Valek Andrea

Országos Gyermekegészségügyi Intézet

11:20 – 11:35

Semmelweis Egyetem Igazságügyi szakértői vizsgálatok eredménye 2008 - 2017 években boncolt fiatalok eseteiben

Keller Éva

Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest

11:35 – 11:50

Csecsemőhalandóság 2013-2017 között - az igen kis súlyú koraszülöttek javuló túlélésének szerepe

Szabó Miklós

ESZK Neonatológiai Tagozat, Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

11:50 – 12:10

Mesterek és Tanítványok

Szabó András és Kovács Gábor

12:10 – 13:10

Ebéd

13:10 - 14:50

Szabad előadások - Immunológia, Allergológia, Infektológia

Trethon András, Káposzta Rita

13:10 – 13:20

Az allergiás betegségek története a magyar és a külföldi gyermekgyógyászaton belül

Cserháti Endre, Mezei Györgyi

Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

13:20 – 13:30

Allergia és a primer immunhiányos megbetegedések

Csürke Ildikó, Kassay Anett, Oroszlán Klára

SZ-SZ-B Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

13:30 – 13:40

A gyermekkori uveitis klinikai jellemzői és terápiája

Kiss Judit1, Gaál Valéria2, Mosdósi Bernadett1, Nyul Zoltán1

1PTE KK, Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs, 2PTE KK, Szemészeti Klinika, Pécs

13:40 – 13:50

A kóros makrofág aktivitás klinikuma

Márton Gabriella, Nagy Kálmán

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László Gyermek Egészségügyi Központ, Miskolc

13:50 – 14:00

Szelektiv IgA hiány és az autoimmunkórképek társulása

Oroszlán Klára, Kassay Anett, Csürke Ildikó

SZ-SZ-B Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

14:00 – 14:10

Morbilli határok nélkül

Varga Éva, Dicső Ferenc

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

14:10 – 14:20

Mitől tartsunk inkább? A hasmenéstől vagy a bronchiolitistől?

Trethon András

Szent László Kórház, Gyermekinfektológiai Osztály, Budapest

14:20 – 14:30

Szövődményes varicella esetek osztályunkon 2013-2017 között

Tamás Borbála

DPC Kh. OHII Gyermekinfektológiai Osztály

14:30 – 14:40

P.E.A.N.U.T. method - komplex módszer a gyermekkori otitis media catarrhalis chronica serosa és adenoid hypertrophia kezelésére

Szőke Henrik

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

13:10 - 14:50

Szabad előadások - Genetika, Anyagcsere

Oláh Éva, Molnár Dénes

13:10 – 13:30

Mesterek és Tanítványok

Oláh Éva, Szakszon Katalin

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen

13:10 – 13:20

„Vissza a fenotípushoz” - Fenotípus-genotípus összefüggések genetikai betegségekben

Oláh Éva, Szakszon Katalin

DE ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

13:20 – 13:30

Előre a genotípushoz

Szakszon Katalin, Oláh Éva

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyészati Intézet, Debrecen

13:30 – 13:40

ANGELMAN SZINDRÓMÁS BETEGEK KLINIKAI, CITOGENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATAI, ÚJ MUTÁCIÓ AZ UBE3A GÉNBEN

Szabó Tímea Margit1, Ujfalusi Anikó2, Bessenyei Beáta2, Oláh Éva1, P. Szabó Gabriella1, Bálint Bálint László3, Póliska Szilárd1, Hadzsiev Kinga4, Czakó Márta4, Veres Gábor1, Szakszon Katalin1

1Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem, 2Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen, 3Debreceni Egyetem Kliniai Központ, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen, 4PTE ÁOK Kliniai Központ, Orvosi Genetikai Intézet, Pécs

13:40 – 13:50

Rés a pajzson

Guóth Gábor, Benn Orsolya, Szabó Hajnalka

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

13:50 – 14:00

Obesitas előfordulása veleszületett anyagcsere betegeknél

Kiss Erika1, Reismann Péter2, Papp Ferenc1, Bókay János1, Szőnyi László3

1Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekklinika, Budapest, 2Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest, 3Debreceni Egyetem, Debrecen

14:00 – 14:10

A melanin koncentráló hormon (MCH) szerepének vizsgálata a juvenilis obezitás és diabetes mellitus kialakulásában

Kiss Rita1, Felszeghy Enikő2, Lelesz Beáta3, Bhattoa Harjit Pál4, Hegedűs Csaba3, Kovács Fruzsina2, Szilvássy Zoltán3, Balla György2, Németh József3

1Debreceni Egyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Deberecen, 2Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen, 3Debreceni Egyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Debrecen, 4Debreceni Egyetem, ÁOK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debercen

14:10 – 14:20

Az ételaddikció vizsgálata magyar gyermekekben a Yale Ételaddikció Skála gyermek változatának („Yale Food Addiction Scale for Children”) használatával

Magyar Éva1, Tényi Dalma2, Ashley Gearhardt3, Jeges Sára4, Molnár Dénes1, Tényi Tamás5, Csábi Györgyi1

1PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs, 2PTE KK Neurológiai Klinika, Pécs, 3University of Michigan, Department of Psychology, Ann Arbor, USA, 4PTE Egészségtudományi Kar, Pécs, 5PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

14:20 – 14:30

Újabb lehetőségek a heterozigóta familiáris hiperkoleszterinémia (heFH) gyermekgyógyászati kezelésére

Szamosi Tamás

Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

14:30 – 14:40

A „csőlátás” öröklődhet? Avagy egy Duane-radial ray szindrómás család esete

Ripszám Réka, Hadzsiev Kinga, Till Ágnes, Zima Judith, Melegh Béla

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Genetikai Intézet, Pécs

13:10 - 14:50

Szabad előadások - Pszichológia, Pszichiátria, Szülőszervezetek

Nagy Beáta, Scheuring Noémi

13:10 – 13:20

Az ÉFT (Érettség-Fejlettség-Tápláltság)-percentilis-mátrix által meghatározott születéskori fejlettség, tápláltság kapcsolata a 18 éves kori testmagassággal, testtömeggel és az értelmi képesség alakulásával

Joubert Kálmán1, Berkő Péter2, Gyenis Gyula3, Zsákai Annamária3

1KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc, 3ELTE TTK Embertani Tanszék, Budapest

13:20 – 13:30

Asztmás gyermekek vizsgálata az internet-és médiahasználat dimenziói mentén

Józsa Tamás, Nagy Beáta Erika

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

13:30 – 13:40

Koraszülöttek pszichomotoros fejlődésének nyomonkövetése

Nagy Beáta Erika

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

13:40 – 13:50

Multidiszciplináris ellátás a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben

Scheuring Noémi, Gulácsi Ágnes, Szabó László

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

13:50 – 14:00

A bántalmazás és a koraszülés összefüggése

Szele Anna Szabina, Nagy Beáta Erika

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

14:00 – 14:15

Lokális projektek kiterjesztése országos szintre. A befogadás mint gyógymód.

Kisari Károly

Rejtett Kincsek Down Egyesület elnőke

14:15 – 14:30

Mentorprogram az Észak-alföldi Régióban. A szülői kompetenciák elősegítése

Horváth Zsolt

Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány

14:50 – 15:20

Kávészünet

15:20 - 16:50

Ritka betegségek

Szőnyi László

15:20 – 15:35

A splenomegália hátterében rejlő ritka kórképek

Csürke Ildikó

SZ-SZ-B Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

15:35 – 15:50

Pompe kór kardiológiai vonatkozásai

Balku Enikő

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Egyetemi Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

15:50 – 16:05

TMA a gyermekkorban

Bereczki Csaba

Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged

16:05 – 16:20

A Fábry-kór korai diagnosztizálásának nehézségei

Hadzsiev Kinga

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet, Pécs

16:20 – 16:35

Ritka betegségek, gyakori tünetek (MPS-ek felismerése)

Almássy Zsuzsanna

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

15:20 - 16:45

Enuresis, Nefrológia szabad előadások

Szabó László, Szabó Tamás, Sándor György

15:20 – 15:30

Enuresis nocturna (diagnosztika és kezelés az alapellátásban)

Szabó Tamás

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

15:30 – 15:45

Vizelési tréning tapasztalatai

Sándor György

Vizelési Tréning Program

15:45 – 16:05

Interaktív esetmegbeszélések

Szabó László

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

16:05 – 16:15

Enuresis nocturna – Multicentrikus tanulmány

Czegő Szidónia1, Papp Zsuzsanna2, Horváth Mária2, Szabó László3

1Általános Orvos Kar 6. évfolyam, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerész Egyetem, 2II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerész Egyetem, 3Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest Nefrológia; Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Borsod-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc, Családgondozási Módszertani Tanszék, Egészségtudományi Kar, Semmelweis E.

16:15 – 16:25

Rituximab terápia nephrosis szindrómában

Jurdi Diána, Sinkó Mária, Jakab Dániel, Bereczki Csaba

Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged

16:25 – 16:35

Az interleukin-24 citokin szerepe a krónikus vesebetegség patomechanizmusában

Pap Domonkos1, Veres-Székely Apor2, Beáta Szebeni1, Sziksz Erna1, Takács István Márton2, Kiss Zoltán1, Szabó J. Attila3, Vannay Ádám1

1MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, Budapest, 2Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 3MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, Budapest / Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

16:35 – 16:45

Spina bifidás betegek veseműködés zavarai

Szabó László1, Bajusz Ilona2, Dorkóné Dudás Marianna2, Kóbor Krisztina3, Ladányi Erzsébet3

1Gyermeknefrológia, Velkey László GY, Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Belgyógyászat, Miskolc; Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest; Családgondozási Módszertani Tanszék, Egészségtudományi Kar SE, 2Gyermeknefrológia, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc, 3Fresenius Medical Care Nefrologiai Központ, Miskolc

15:20 - 16:50

Szabad előadások - Kardiológia

Ablonczy László, Mogyorósy Gábor

15:20 – 15:30

A syncope szerepe az öröklött aritmia szindrómák diagnosztikájában - Valóban előre jelzi a hirtelen halált?

Szabó Andrea1, Környei László2, Fogarasi András3

1Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza, Gyula és GOKI Gyermekszív Központ, Budapest, 2GOKI Gyermekszív Központ, Budapest, 3MRE Bethesda Gyermekkórháza, Budapest

15:30 – 15:40

Vitiumos magzatok adverz neurológiai kimenetele. Már méhen belül „eldől” vagy befolyásolható? Mit mondhatunk a szülőnek az antenatalis felvilágosítás kapcsán

Ladányi Anikó

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központ, Budapest

15:40 – 15:50

Endocarditis infectiosa előfordulása és lefolyása Intézetünkben

Elek Norbert1, Ablonczy László2

1DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen, 2Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ, Budapest

15:50 – 16:00

Kawasaki megbetegedés jellegzetességei (10 év tapasztalat alapján)

Dicső Ferenc, Balku Enikő, Kassay Anett, Oroszlán Klára, Csürke Ildikó

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

16:00 – 16:10

Alvásfragmentáció és hipertónia

Martyn Mária1, Bernát István2

1Szent János Kórház Budai Gyermekkórház, 2Somnocenter Alvásdiagnosztikai és Terápiás Központ

16:10 – 16:20

Gyermekkori hypertonia útmutató - gyakorlati szempontok

Kis Éva1, Szabó László2, Ablonczy László1, Reusz György3

1Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ, Budapest, 2Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Családgondozási Módszertani Tanszék; Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest, 3Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

16:20 – 16:30

ABPM-06 validálása 5-15 éves korú gyermekekre

Jakab Andrea Emese1, Hidvégi Erzsébet Valéria2, Török Tina1, Patrizio Rositto1, Csomós Nikolett1, Kalmár Tibor1, Maróti Zoltán1, Bereczki Csaba1

1Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged, 2Pécsi Tudományegyetem, Szívgyógyászati Klinika, Pécs

16:30 – 16:40

A gyermekkori túlsúly és elhízás hatása az artériás funkciós paraméterekre

Jakab Andrea Emese1, Illyés Miklós2, Cziráki Attila2, Maróti Zoltán1, Hidvégi Erzsébet Valéria1, Bereczki Csaba1

1Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged, 2Pécsi Tudományegyetem, Szívgyógyászati Klinika, Pécs

16:50 - 18:20

Poszter szekció I.

Laki István, Erhardt Éva

16:50 – 16:55

Gyermekkori krónikus légúti idegentestek

Győrfy Ágnes, Horváth Bernadett, Ujszászi Éva, Gyürüs Éva, Lőwy Tamás, Subicz Ágnes, Simon Noémi, Sándor Zsuzsanna, Laki István

Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Gyermekosztály

16:55 – 17:00

Kromoszóma rendellenesség kapcsán észlelt nagylégúti szűkület - esetismertetés

Lőwy Tamás1, Győrfy Ágnes1, Gyürüs Éva1, Horváth Bernadett1, Sándor Zsuzsa1, Simon Noémi1, Subicz Ágnes1, Ujszászi Éva1, Laki István1, Tálosi Gyula2

1Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Gyermekosztály, 2Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Gyermekgyógyászati Osztály

17:00 – 17:05

Újszülöttkori sóvesztő krízis

Pataricza Iván, Gellén Balázs, Bereczki Csaba

SZTE-ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged

17:05 – 17:10

A tuberkulózis XXI. századi kihívásai

Vass Klára1, Galambos Teodóra2, Halász Orsolya1, Gazda Emese1

1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza, 2Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tüdőgondozó, Nyíregyháza

17:10 – 17:15

ALLOGÉN IDEGEN DONOROS CSONTVELŐ TRANSZPLANTÁCIÓT KÖVETŐEN JELENTKEZŐ SZÖVŐDMÉNYEK BETA THALASSEMIÁS BETEGÜNKBEN

Varga Ágnes, Simon Réka, Kosaras Éva, Papp Rózsa, Kelemen Ágnes

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

17:15 – 17:20

Nemecsek tüdőgyulladásától Bagoly doktor tanácsáig: az egészséggel kapcsolatos döntések háttere mélyinterjúk alapján

Gács Zsófia

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

17:20 – 17:25

Újszülöttkori hyperthyreosis és morbus haemorragicus neonatorum ritka társulása

Fehér Csilla1, Kovács-Pászthy Balázs1, Polonkai Edit1, Katona Nóra1, Kotormán Tünde1, Balázs Gergely1, Nagy Katalin1, Szőllős Anna1, Riszter Magdolna1, Kovács Tamás1, Balla György1, Veres Gábor2

1Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Neonatológia, Debrecen, 2Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem

17:25 – 17:30

Ecomap és genogram módszerek alkalmazása végstádiumú vesebeteg gyermekek körében

Jurdi Diána, Nagy Andrea, Jakab Dániel, Bereczki Csaba

Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged

17:30 – 17:35

Juvenilis idiopathias arthritises betegeink diagnosztikus és terápiás lehetőségeinek áttekintése 10 év távlatában

Szatmári Edina, Zahuczky Katalin

B-A-Z Megyei Központi Kórház és Oktató Kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ Gyermekrehabilitációs Osztály, Miskolc

17:35 – 17:40

Gyermekkori vasculitisek előfordulása osztályunkon

Kassay Anett, Oroszlán Klára, Csürke Ildikó

SZ-SZ-B Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

17:40 – 17:45

Az FXIIIA kifejeződésének klinika és biológiai hatásai gyermekkori akut lymphoblastos leukémiában

Gyurina Katalin1, Kárai Bettina2, Szegedi István1, Hevessy Zsuzsanna2, Scholtz Beáta3, Kappelmayer János2, Kiss Csongor1

1Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet, Gyermekhemtológia-Onkológia nem önálló Tanszék, Debrecen, 2Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen, 3Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Genetikai Intézet, Debrecen

17:45 – 17:50

Krónikus granulomatózis: a sokarcú primer immundefektus

Onozó Beáta1, Kosaras Éva1, Stunya Edina2, Kalmár Tibor3, Simon Réka1

1Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc, 2Házi gyermekorvosi körzet, Miskolc, 3Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Centrum, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ, Szeged

17:50 – 17:55

CML vagy mégsem? A BCR/ABL gén átrendeződés szerepe a leukémiák diagnosztikájában

Ökrös Zsuzsanna, Gábor Krisztina Míta, Laczkó Edit, Bereczki Csaba, Bartyik Katalin

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged

17:55 – 18:00

Belefér-e a dió a Vegán étrendbe?

Gács Éva, Tóth G. Ágnes, Kanjo Anna, Uhereczky Gábor, Szabó László

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

18:00 – 18:05

Sára vagy Gábor? – A nemi differenciálódás zavara

Sallai Ágnes1, Patócs Attila2, Bertalan Rita3

1Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest, 3Semmelweis Egyetem, ÁOK, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest; Csolnoky Ferenc Kórház, Gyermekgyógyászati Centrum, Veszprém

16:50 - 18:20

Poszter szekció II.

Kovács Tamás, Altorjai Péter

16:50 – 16:55

Szívtumor – ritka diagnózis gyermekkorban

Kardosné Dr. Sipos Erika Zita1, Rácz Katalin2, Katona Márta2, Bogáts Gábor3, Bereczki Csaba2, Tóth Edit1, Hetyei Erika1

1Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, 2SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, 3SZTE II. Belklinika Kardiológiai Központ Szívsebészeti Osztály

16:55 – 17:00

Dilatatív cardiomyopathiától a sikeres szívtranszplantációig vezető út alig 4 hónap alatt /esetbemutatás/

Laczkó Edit, Rácz Katalin, Katona Márta, Bereczki Csaba

SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged

17:00 – 17:05

Perikardiális folyadékgyülem és fenyegető tamponád ritka esete egy koraszülöttben

Nagy Péter1, Masszi György1, Szász Mária1, Bíró Ede1, Hejjel László2, Lénárd László2, Vajda Péter1, Gyarmati Judit3, Funke Simone3

1PTE-KK-Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs, 2PTE-KK-Szívgyógyászati Klinika, Pécs, 3PTE-KK-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék, Pécs

17:05 – 17:10

Pericardialis tamponád formájában manifesztálódó autoimmun betegség egy tinédzser lánynál

Pecsenka Gabriella1, Kopunovics Natasa2, Hegedűs Zoltán3, Sümegi Viktória2, Kövesdi József1, Bereczki Csaba2, Katona Márta2

1Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermekosztály, Gyula, 2Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged, 3II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Szívsebészeti Osztály

17:10 – 17:15

Hogy a 2. műtétet is megélje... Sikeres Norwood I. műtét utáni időszak teendői a gyermekkardiológus szemével

Somoskövi Orsolya, Simon Gábor, Prodán Zsolt, Székely Edgár, Ablonczy László

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központ, Budapest

17:15 – 17:20

Intrauterin intervenció helye a súlyos valvularis aorta stenosis kezelésében

Rózsa Tímea, Kosztopulosz Nikoletta, Kovács Tamás

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen

17:20 – 17:25

Az „ezerarcú” Fallot-tetralógia

Nagy Dóra1, Rácz Katalin2, Katona Márta2, Hartyánszky István3, Bogáts Gábor3, Bereczki Csaba2, Papp Ferenc1

1Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely, 2SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged, 3SZTE II. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Központ, Szívsebészeti osztály, Szeged

17:25 – 17:30

Az intrauterin UH diagnosztika a veleszületett bélelzáródások megítélésében - újszülöttkori volvulus

Kupay Márta1, Rákóczy György2, Alchihabi Nidal1, Dicső Ferenc3, Szabó Katalin4, Marián Erzsébet4

1Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kórházak Jósa András Oktatókórház Gyermekosztály, Gyermeksebészet, Nyíregyháza, 2Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kórházak Jósa András Oktatókórház Gyermekosztály, Gyermeksebészet Nyíregyháza, 3Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kórházak Jósa András Oktatókórház Gyermekosztály, Nyíregyháza, 4Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kórházak Jósa András Oktatókórház Gyermekosztály, PIC, Nyíregyháza

17:30 – 17:35

Nők a neonatológiában

Czemmel Éva Rita, Kocsis István

Semmelweis Egyetem, II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum, Budapest

17:35 – 17:40

Mindenki tud szoptatni?

Kutas Katalin1, Kanti Veronika2

1Csemeteműhely Kft., Budapest, 2Újbuda Önkormányzatának Védőnői Szolgálata, Budapest

17:40 – 17:45

Mi fán terem az ORS (Oral Rehydration Solution)? Online felmérés a magyar szülők körében

Lukasz Rebeka

Dietetikus, Kiskanál Kommandó

17:45 – 17:50

Néhány szóban, néhány képben az enterovírusokról és az általuk okozott betegségekről

Bán-Gagyi Boglárka, Szabó Anikó, Rózsa Mária

SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ, Szeged

17:50 – 17:55

Amikor a lokális szteroid kezelés elfedi a valóságot: tinea incognito

Balogh Réka1, Harangi Ferenc2

1PTE-KK Gyermekklinika, 2Tolna megyei Balassa János Kórház

17:55 – 18:00

És mond Te mit választanál? Dilemmák a cerebral paretikus gyermekek rehabilitációja során

Zahuczky Katalin, Szatmári Edina

B-A-Z Megyei Központi Kórház és Oktató Kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ Gyermekrehabilitációs Osztály, Miskolc

16:50 - 18:20

Poszter szekció III.

Karoliny Anna, Szakszon Katalin

16:50 – 16:55

Fehérjevesztő enteropathia egy ritka esete

Csernela Zsófia, Tészás Alexandra, Polgár Dóra, Kémenes Anna, Vajda Péter, Mosdósi Bernadett, Tárnok András

PTE KK, Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs

16:55 – 17:00

A TNF gátló biológiai terápia hatása a bél mikrobiom funkcionális összetételére Crohn-beteg gyermekekben

Kiss Zoltán1, Makra Nóra2, Juhász János3, Tél Bálint1, Szabó J. Attila1, Szabó Dóra4, Veres Gábor5

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Budapest, 4Semmelweis Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest, 5Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem

17:00 – 17:05

A sokarcú Bardet-Biedl szindróma

Moreh Zsuzsanna, Becze Kinga, Duicu Carmen

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

17:05 – 17:10

Hypotrophia,hypotonia ritka háttere csecsemőkorban

Szántó Zita1, Merő Gabriella1, Molnár Bernadett1, Újfalusi Anikó2

1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza, 2Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina, Debrecen

17:10 – 17:15

Azathioprin okozta csontvelő depresszió Crohn betegségben

Nagy Rita, Marián Erzsébet, Guthy Ildikó, Dicső Ferenc

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza

17:15 – 17:20

Terápiás lehetőség Duschenne izomdystrophiában/esetismertetés

Molnár Bernadett1, Herczegfalvi Ágnes2, Merő Gabriella1, Karcagi Veronika3

1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza, 2Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 3Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum, Budapest

17:20 – 17:25

Hatékony SM terápia gyermekkorban/esetbemutatás

Merő Gabriella1, Molnár Bernadett2, Móser Judit3, Liptai Zoltán4

1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza, 2¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza, 3Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, 4Szent László Kórház, Budapest

17:25 – 17:30

Sosem lehetünk elég óvatosak

Liszkai-Horváth Ágnes1, Cserháti Helga2, Rosdy Beáta2

1Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest, 2Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Neurológiai Osztály, Budapest

17:30 – 17:35

Acne conglobata? IBD? CVID!!

Guthy Ildikó, Csürke Ildikó, Nagy Rita, Varga Éva

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza

17:35 – 17:40

Az ezerarcú spinális izomatrophia (SMA)

Frank Veronika, Szabó Léna, Herczegfalvi Ágnes

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

17:40 – 17:45

Caroli-szindrómás betegeink

Kristóf Orsolya1, Bajusz Ilona1, Fodor Krisztina1, Garami Miklós2, Szakos Erzsébet1

1B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc, 2Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

17:45 – 17:50

Posterior reverzibilis encephalopathia szindróma májtranszplantált gyermekben

Csepregi Noémi1, Szabó Dolóresz1, Csizek Zsófia1, Tészás Alexandra2, Hartmann Ágnes2, Dezsőfi Antal1

1SE, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2PTE, Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs

17:50 – 17:55

A sokszínű ADEM – esetbemutatás

Deák György1, Kálmán Andrea1, Rosdy Beáta2, Moser Judit2, Szabó Hajnalka1

1Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Újszülött-, Csecsemő- és Gyermek osztály, Székesfehérvár, 2Heim Pál Kórház, Neurológia osztály, Budapest

17:55 – 18:00

Immunmediált kórképekek halmozott előfordulása gondozott betegünknél

Dudás Kinga, Vargha Edit, Szakos Erzsébet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc

18:00 – 18:05

Herpes simplex infekció talaján kialakult anit-NMDA receptor encephalitis

Fülep Gábor1, Kóbor Jenő1, Gál Péter1, Beleznay Zsuzsanna2

1SZTE ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged, 2SE, Laboratóriumi Medicina Intézet, Immunológiai Laboratórium, Budapest

18:05 – 18:10

A PEROXISZÓMA PROLIFERÁTOR-AKTIVÁLT RECEPTOR (PPAR-γ) ÉS A TÍMUSZ SZTRÓMÁLIS LIMFOPOIETIN (TSLP) VIZSGÁLATA GYERMEKKORI CÖLIÁKIÁBAN

Vörös Péter1, Sziksz Erna2, Lippai Rita1, Pap Domonkos2, Ónody Anna1, Veres-Székely Apor3, Veres Gábor1, Vannay Ádám2, Arató András1

1Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest; MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, 3Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest; MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport

2018. szeptember 22.

07:45 – 12:00

Regisztráció

08:00 – 09:30

Reggelivel egybekötött szponzorált előadások

.

08:00 – 08:30

Medibis szimpózium

08:00 – 08:30

MRI in the NICU

Alona Bin-Nun

Shaare Zedek Medical Center, Jeruzsálem - Izrael

08:30 – 09:30

Konzultáció a határon túli magyar gyermekorvosokkal (szekció)

Moderator: Velkey György

08:30 – 09:00

Biogen szimpózium

08:30 – 08:45

A klinikai tünetek sokszínűsége Spinális izomatrophiában (SMA) az új terápiás korszak kezdetén

Herczegfalvi Ágnes

Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

08:45 – 09:00

"Új lehetőségek a Spinális izomatrófia kezelésében"

Szabó Léna

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

09:00 – 09:30

Nestlé szimpózium

09:00 – 09:15

HMO - édes élet anyatejjel

Bogdányi Katalin

Normafa Gyermekrendelő, Budapest

09:15 – 09:30

Human-milk oligoszacharidák jelentősége az eddigi kutatások ismeretében

Veres Gábor

Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem, Debrecen

09:30 – 09:50

Mesterek és Tanítványok

Kálmán Mihály és Altorjai Péter

09:50 – 10:20

Kávészünet

10:20 - 11:20

Alapismeretek és tévedések a gasztroenterológiában

Nemes Éva, Veres Gábor

10:20 – 10:30

GOR

Müller Katalin Eszter

Semmelweis Egyetem I. Sz Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

10:30 – 10:40

Obstipatio

Szűcs Dániel

Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged

10:40 – 10:50

Coeliakia

Korponay-Szabó Ilma

Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem, Debrecen

10:50 – 11:00

Növekedésbeli elmaradás gasztroenterológiai és hormonális okai

Nemes Éva

Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem, Debrecen

11:00 – 11:10

Hematochezia

Veres Gábor

Gyermekgyógyászati Intézet-Klinika, ÁOK, KK, Debreceni Egyetem, Debrecen

10:20 - 11:20

Sportorvosi aktualitások gyermekgyógyász szemmel

P. Szabó Gabriella, Szelid Zsolt

10:20 – 10:30

Sportorvosi szűrővizsgálatok, alkalmassági vizsgálatok

P. Szabó Gabriella

OSEI Debreceni Regionális Rendelő, DVTK Labdarúgó Akadémia és Labdarúgó Klub

10:30 – 10:40

A sport gyermekkori vonatkozásai – avagy a gyermek nem kis felnőtt

Vannai Judit

Budai Egészségközpont Teljesítménydiagnosztikai Osztály, MLSZ Módszertani Központ

10:40 – 10:50

Gyermekkorú sportolókon végzett kardiológiai szűrővizsgálatok eredményei

Katona Márta

Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

10:50 – 11:00

EKG alapismeretek, tanácsok nem kardiológusoknak

Mogyorósy Gábor

Debreceni Egyetem, Általános Orvosi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet

11:00 – 11:10

Sporttal összefüggő kardiális adaptációs jelek

Szelid Zsolt

Testnevelési Egyetem, Sportdiagnosztikai és Analitikai Központ Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

11:20 - 12:20

Szabad előadások - Neurológia

Herczegfalvi Ágnes, Fejes Melinda

11:20 – 11:30

Nuszinerszen terápiával szerzett tapasztalataink

Szabó Léna, Goschler Ádám, Frank Veronika, Horváth Klára, Herczegfalvi Ágnes

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

11:30 – 11:40

Gyermekkori myasthenia gravis minimál invazív sebészi kezelése

Juhász Péter, Sasi Szabó László András

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermeksebészeti Osztály, Debrecen

11:40 – 11:50

Csak egy cseppentés és máris megvan a pontos diagnózis

Herczegfalvi Ágnes

Semmelweis Egyetem, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

11:50 – 12:00

Epilepsziás gyermekek életminősége a tápláltsági állapot függvényében Magyarországon

Fejes Melinda1, Varga Beatrix2, Hollódy Katalin3

1Borsod A.Z. Megyei Központi Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Koraszülött- Újszülöttpatológiai Osztály, Miskolc, 2Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Statisztika és Előrejelzési Intézeti Tanszék, Miskolc, 3Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs

12:00 – 12:10

Reakcióidő és gondolkodási idő vizsgálata CANTAB módszerrel PKU-s és kontroll gyermekekben

Becsei Dóra1, Bókay János1, Erni Ildikó1, Kiss Erika1, Simonová Erika1, Szabó Attila József2, Szatmári Ildikó1, Zsidegh Petra1

1Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 2Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest; MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatólaboratórium, Budapest

12:10 – 12:20

Az örökmozgó gyermek: benignus herediter chorea

Dávid Máté1, Móser Judit1, Mellár Mónika1, Szever Zsuzsanna2, Rosdy Beáta1

1Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Neurológia Osztály, Budapest, 2Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Neurológia II Osztály, Budapest

11:20 - 12:10

Sport és prevenció

Vannai Judit, Póta György

11:20 – 11:30

Gyermekkori obezitás népegészségügyi jelentősége és prevenciós lehetőségei

Póta György

4. sz. házi gyermekorvosi körzet, Budapest

11:30 – 11:40

Gyakori sportsérülések, sportártalmak gyermekkorban

Varga Lehel

OSEI Debreceni Regionális Rendelő

11:40 – 11:50

Tartási rendellenességek és strukturális gerincbetegségek szűrése sportoló és nem sportoló iskoláskorú gyermekekben

Tar Lívia

Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ

11:50 – 12:00

Funkcionális mozgásminta elemzés gyakorlati alkalmazása a sérülések megelőzésében

Takács Dániel

Debreceni Egyetem, Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ

12:20 – 12:40

Kongresszus zárása

12:40 – 13:40

Ebéd